Afspraken

Afspraken

Als u zich kan vinden in een behandelplan kunnen alle afspraken gepland worden. Soms is het nodig om u door te sturen naar een tandarts met een andere specialisatie (bvb. parodontoloog, orthodont, etc.).

Tandartsen Winksele kroon- en brugwerk en implantaten

We werken enkel op afspraak, en voorzien dus zeker voldoende tijd voor u!

Mocht u een bepaalde afspraak niet kunnen nakomen, dan vragen wij u om deze minstens 24 uur op voorhand telefonisch te annuleren. Bij een laattijdige annulatie of bij het niet nakomen van een afspraak, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.

Mocht dit zich meermaals voordoen, dan zien wij ons genoodzaakt om u geen verdere afspraken meer te geven in onze praktijk.


Maak nu een afspraak

Neem telefonisch contact om een afspraak te boeken. Telefoonnummer: +32 (0)16 43 87 95